יום ג', טז’ בשבט תשע”ט
דף הבית מרחבי כיתות מערכת תקשורת Google חדר מורים יצירת קשר
שמירה על זכויות יוצרים
בית ספר נווה דקלים עושה כל שביכולתו לשמירת זכות יוצרים בעת פרסום תכנים בפורטל האינטרנט הבית ספרי. במידה ותוכן ו/או פריט מידע שהועלה לאתר מפר בתום לב את זכות היוצרים ו/או זכות הפרט, כתבו אלינו לדוא"ל mail@nd.edum.org.il ואנו מתחייבים לתקן את הטעון תיקון ו/או להסיר את החומר מן האתר, בהתאם לפנייתכם, ליידע את האחראי להפרה זו ולהתריע בפניו על העלאת חומרים אלה כדי למנוע הישנות מקרים כאלה.
תגובות: 0   צפיות: 68
תוכנית המוגנות הבית ספרית

אני רוצה להיות מוגן אני רוצה לקום בבוקר ולא לפחד שידחפו אותי, שיכשילו אותי , שילעגו לי. אני רוצה לקום בבוקר ולדעת שיקשיבו לי , שיתחשבו בי , שיאמינו בי. אני רוצה לקום בבוקר ולדעת שכל האנשים הם האחים שלי אני רוצה לקום בבוק ר בשמחה. (מאת – אסתר קל) חוק המוגנות בנווה דקלים ב"נווה דקלים" התנהגות מסכנת ו/או פוגעת באדם ובכבודו, בסביבה וברכוש אסורה בהחלט. תגובה ראשונה תגובה שנייה תגובה שלישית התנהגות מסכנת: ü שהייה בחדר מוגנות ü תיעוד האירוע על ידי התלמיד ü יידוע ההורים באמצעות מכתב התנהגות מסכנת או פוגעת: ü שהייה בחדר מוגנות ü תיעוד האירוע על ידי התלמיד ü שיחה עם התלמיד ü יידוע הורים באמצעות מכתב ü שהייה בחדר מוגנות ü תיעוד האירוע על ידי התלמיד ü שיחה עם התלמיד ü מכתב אזהרה על הורדת ציון בהתנהגות תגובה רביעית תגובה חמישית תגובה שישית ü שהייה בחדר מוגנות. ü שיחה עם התלמיד ü הזמנת הורי תלמיד לשיחה בבית הספר ü הורדת ציון בהתנהגות – אזהרה לפני השעיה ü שהייה בחדר מוגנות ü תיעוד אירוע ü שיחה עם התלמיד ü אזהרה לפני השעיה. ü הזמנת הורי תלמיד לשיחה בבית הספר עם מנהלת בית הספר ü שהייה בחדר מוגנות. ü תיעוד אירוע ü השעיה ליום אחד + כתיבת עבודה. ü הזמנת הורי תלמיד לשיחה בבית הספר עם מנהלת בית הספר. ü הורדת ציון בהתנהגות במקרה של התנהגות שתוצאותיה חמורות- יושעה התלמיד לאלתר. במקרה של פגיעה באיש צוות- יושעה התלמיד לאלתר. במקרה של פגיעה ברכוש יידרש התלמיד בנוסף לכל התגובות המוזכרות לעיל, לתקן, לנקות ו/או לפצות את בעל הרכוש. במידה והפגיעה ברכוש בית הספר יסייע התלמיד לשיפור סביבת בית הספר. במידה והתלמיד לא יגיע לחדר מוגנות יגיע בהפסקה לאחר מכן.במידה ולא יגיע שנית - יושעה 2 הפסקות בחדר מוגנות. במידה ולא ישהה בחדר מוגנות- יושעה מיום לימודים. אם התלמיד לקח אחריות על התנהגותו ולא היה מעורב בהתנהגות מסכנת/ פוגעת במשך 3 שבועות – יימחקו לו 2 נקודות. בכל מחצית, יחל מחדש מדרג התגובות.